Kurucu Üyeler

Derneğimizin kurucu üyeleri:

Gülbahar Keskin
Nevriye Eren
Gülseren Erşahin
Yasemin Özkaya
Ayla Günay
Failatun Sarı